NM-kontor (stevnekontor) vil være i utøverområdet rett ved speakerbuen. Her vil det bli utdeling av startnummer som den enkelte utøver må kvittere for.

Det vil også være personlig avkryssing for hver øvelse. Utøveren skal selv kvittere påoppropslisten med sin signatur/initialer/forbokstaver. Utøverne melder seg til opprop på konkurransedagen. Utøvere kan bare melde segtil opprop i øvelser som går samme dag. Siste frist for å møte til opprop skal væreen time før øvelsesstart, med unntak for stav hvor fristen er 90 minutter førøvelsesstart.

Ved oppropet i individuelle øvelser skal utøveren selv møte. Ved opprop skalstartnummer, godkjent lagsdrakt og godkjent reklame kontrolleres. Ved opprop istafett skal ansvarlig lagleder møte. Ved opprop i stafett skal lagoppstilling gisskriftlig på skjema utlevert av arrangøren innen fristen for opprop. Dennelagoppstillingen vil bli lagt til grunn for seeding. Lagsammensetningen ogrekkefølgen for utøverne kan endres fram til tidspunktet for innmarsj.

Åpningstider stevnekontor

Torsdag 1. august 12.00-18.00

Fredag 2. august 09.00-19.30

Lørdag 3. august 12.00-19.30

Søndag 4. august 10.00-16.30

Levert av IdrettenOnline