NM-kontor

NM-kontor (stevnekontor) er i hovedinngangen til Børstad ungdomsskole. Her vil det bli utdeling av startnummer og akkrediteringer. Husk at startkontingenten må være betalt!

Åpningstider stevnekontor

  • Torsdag 1. august 12.00-18.00
  • Fredag 2. august 09.00-19.30
  • Lørdag 3. august 11.00-19.30
  • Søndag 4. august 09.00-16.30

Opprop

Opprop foregår i oppropsteltet bak speakerbua.

Ved oppropet i individuelle øvelser skal utøveren selv møte. Ved opprop skal startnummer, godkjent lagsdrakt og godkjent reklame kontrolleres. Det vil også være personlig avkryssing for hver øvelse. Utøveren skal selv kvittere på oppropslisten med sin signatur/initialer/forbokstaver. Utøvere kan bare melde seg til opprop i øvelser som går samme dag.

Siste frist for å møte til opprop er en time før øvelsesstart, med unntak for stav hvor fristen er 90 minutter før øvelsesstart. 

Opprop foretas bare en gang for hver øvelse. Dersom det i en øvelse har vært kvalifisering/ semifinale, annonseres ikke nytt opprop. Deltakerne møter direkte til innmarsj som gjelder som opprop.

Utøvere som ikke har krysset av/signert korrekt og innen fristen er ikke startberettiget.

Utøvere som har krysset av/signert, og som ikke møter til start er utelukket fra start i alle øvelser i resten av mesterskapet. (Unntak er etter vurdering av stevnets lege, eventuelt overdommer opprop dersom unnlatelsen skyldes andre forhold utenfor utøverens kontroll).

Ved opprop i stafett skal ansvarlig lagleder møte. Ved opprop i stafett skal lagoppstilling gis skriftlig på skjema utlevert av arrangøren innen fristen for opprop. Denne lagoppstillingen vil bli lagt til grunn for seeding. Lagsammensetningen og rekkefølgen for utøverne kan endres fram til tidspunktet for innmarsj.

Representanten for laget skal kvittere på oppropslisten med sin signatur/initialer/forbokstaver.