PÅMELDING

Se NM-reglementet her....


Påmelding skjer via minIdrett eller sportsadmin innen 24. juli 2019. 

Startkontingent kr. 175 pr. enkeltøvelse og kr. 600 pr. stafettlag overføres konto: 1822.67.41107 innen påmeldingsfristen.

Påmelding av ledere og trenere skjer på epost til fikorion@online.no innen samme frist. 

Ledere og trenere skal påmeldes samtidig med utøverne dersom man vil be omadgangskort til disse. Påmelding skjer med e-post til arrangøren. Arrangøren kanbegrense antallet etter følgende regler: Hvert lag har rett til adgangskort til entrener og en leder. Er det påmeldt utøvere av begge kjønn, har laget rett tilytterligere adgangskort til en trener eller en leder. Dette skal dekke de første 5utøvere. For hver ytterligere påbegynte 5 påmeldte utøvere, har laget rett tilytterligere adgangskort til en trener eller en leder. Utover dette har laget rett til åkjøpe adgangskort til halv pris av inngangspris, likevel ikke flere kort enn detantall som tildeles uten betaling. Også disse trenerne og/eller lederne må værepåmeldt samtidig med utøverne. Påmelding er bindende og adgangskortene måbetales samtidig med startkontingenten dersom innbydelsen inneholder denaktuelle prisen. Trenere/ledere som lagene ikke skal betale for skal påmeldes med  navn. For adgangskort som kjøpes til halv pris skal det bare oppgitt antall kortsom ønskes kjøpt


Kontaktperson:

Heidi F. Kristiansen, tlf. 48059287. e-post: heid-kr@online.no