Dagsprogrammet er en veiledende standard. Endringer kan gjøres ettersamarbeid med TD og godkjennelse av forbundet. Endres dagsprogrammet børdette bekjentgjøres tidligst mulig på arrangementets nettsider.Det tas forbehold om endringer i dagsprogrammet med bakgrunn i eliteutøveresdeltagelse i internasjonale Diamond League-stevner.

ENDRINGER: Kappgang for menn og kvinner flyttes fra fredag til lørdag.