Seeding, trekning

LØP

Seeding, trekning og heatoppsett i alle løpsøvelser vil følge NM reglementet og konkurransereglene.

For løp opp til og med 400m innebærer dette at deltakerne vil bli fordelt på forsøksheat basert på seeding, og at banene i forsøksheatene trekkes tilfeldig.

I semifinaler og finaler vil banene bli trukket basert på resultater i foregående runde (ved direkte finale basert på seeding) slik at de 4 beste utøverne trekkes mellom bane 3-6, de 2 neste mellom bane 7-8 og de 2 dårligst rangerte mellom bane 1-2.

Tekniske øvelser

Trekning av startrekkefølgen i kvalifiseringsomganger og direkte finaler i tekniske øvelser vil bli foretatt før mesterskapet begynner, og startrekkefølgen vil fremgå av startlistene.

Startrekkefølgen i finaler etter forutgående kvalifiseringsomganger vil bli foretatt etter at kvalifiseringen er gjennomført, og vil bli bekjentgjort ved oppslag i utøverområdet og i Call Room og på hjemmesiden.

I finalene i kastøvelser og horisontale hopp vil startrekkefølgen bli endret etter 3. og 5. omgang basert på oppnådde resultater etter henholdsvis 3. og 5. omgang.