Diskos

Av hensyn til sikkerheten for utøvere og funksjonærer vil panelene i kastburet – som vanligvis bare brukes i slegge – også bli benyttet i diskos. Kastburet er plassert ved 200 m starten, og det er en risiko for at kastredskaper vil kunne havne ut i løpebanen uten bruk av paneler. Venstre panel vil bli benyttet for høyrehendte kastere og høyre panel for venstrehendte kastere, slik at alle utøvere stilles likt.

IAAF besluttet 9. juni 2019 en tilføyelse i regel 190.1 note (ii) som åpner opp for å bruke panelene i kastburet også i diskos. Den nye bestemmelsen lyder:

The hammer cage movable panels may be used when the cage is being used for discus throw to limit the danger zones.

Selv om tilføyelsen først trer i kraft 1. november 2019 er den allerede tatt i bruk ved andre stevner, blant annet i EM U20 2019 i Borås.